1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Top
pic-handel-05

Overeenkomst met Verenigde Handelaars van Ninove

Overeenkomst met Verenigde Handelaars van Ninove

Her en der wordt gefluisterd dat het retailpark oneerlijke concurrentie betekent voor de lokale middenstand in Ninove. Niets is minder waar.

4 van de 7 winkels die zich op Ninouter vestigen, liggen al in Ninove en zijn al jaren op zoek naar een locatie voor een verhuis of bijkomende vestiging. Daarnaast sloot Mitiska REIM een overeenkomst met het Ninia Shoppingcenter en de Verenigde Handelaars van Ninove:

Gedurende 9 jaar mag geen enkele winkel uit het centrum van de stad zich op Ninouter vestigen

Naast JBC is op Ninouter maximum 1 schoen- en kledingwinkel toegestaan

Horeca is niet welkom op Ninouter

Per winkel op Ninouter is een vloeroppervlak van minstens 1.000 m² voorzien, waardoor kleinschalige handelszaken er geen plaats hebben

Getuigenissen

“Het nieuwe retailpark zal Ninove versterken als winkelstad. In de convenant die werd afgesloten, is trouwens een budget en engagement voorzien vanuit Mitiska Reim om gezamenlijke acties met de lokale handelaarsverenigingen op te zetten.”

Pascal Carael

zaakvoerder Opel Garage en voorzitter vzw Handelswijk Rechteroever
pic-perso-pascal
pic-perso-bart

“De provincie heeft deze winkelzone in het leven geroepen op vraag van het stadsbestuur. Kwestie van zoekende winkels een plaats te kunnen bieden op een geordende manier en met een gemeenschappelijke parking en in- en uitrit. Zo wordt vermeden dat deze zaken zich op termijn individueel zouden gaan vestigen in een woonwijk zonder aangepaste ontsluiting. Als we dit in Ninove correct aanpakken, zal het versterkend werken voor de hele Ninoofse handel. De concurrentie met de omliggende regio is immers groot.”

Bart Meganck

architectenbureau OSK-AR

“Wij waren al jaren op zoek naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuwe winkel. Onze vestiging op Ninouter zal openen volgens ons nieuwste concept. Op vlak van mobiliteit, en op basis van onze ruime ervaring, zijn wij gerust in de uitgewerkte ontsluitingsoplossing. We hebben er alle belang bij dat het verkeer vlot verloopt en onze klanten de winkel veilig kunnen bereiken.”

Dirk Heylen

expansiedirecteur Lidl
logo-lidl-640
pic-perso-peter

“De convenant die we met de ontwikkelaar van Ninouter afsloten, garandeert ons dat het nieuwe winkelpark complementair zal zijn met de binnenstad. Zo mag er slechts een beperkt aanbod kleding en schoenen komen, geen horeca en moeten winkels minstens 1.000 m² groot zijn. Ook zal er geen handel verhuizen vanuit het centrum.”

Peter Geeroms

zaakvoerder kledingwinkel Club 10, Lavendelstraat & voorzitter vzw Verenigde Handelaars Ninove

“In onze winkel in Aalst zien we nogal wat klanten uit Ninove. Met een nieuwe winkel langs de Brakelsesteenweg bereiken we niet alleen groot-Ninove, maar ook het hinterland, zoals Geraardsbergen en Brakel. Een belangrijk deel van ons cliënteel zal namelijk bestaan uit passanten.”

Mia Van Weddingen

afgevaardigd bestuurder AVA
logo-ava-640
Share
40 extra jobs