1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Top
pic-mobiliteit-big-03

Einde onveilig tijdperk

Einde van een onveilig tijdperk op de Brakelsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer besliste door de komst van het Winkelpark Ninouter, om de Brakelsesteenweg opnieuw aan te leggen. Ze pakt daarmee de bestaande onveilige situatie aan.

Vandaag is de N8 een drukke steenweg met een stippellijn tussen de beide rijbanen. Bij elke afslagbeweging komen autobestuurders en fietsers dus in conflict met andere weggebruikers. Een gevaarlijke situatie die al vaker tot ongevallen leidde. Dat is na de heraanleg niet meer het geval.

Voor het retailpark wordt een dubbele keerlus voorzien: 2 keerpunten waar het verkeer vlot en veilig naar Brakel of Ninove kan afdraaien, zonder andere weggebruikers te storen.

Net voorbij het kruispunt met de Ziekhuizenstraat komt een enkele keerlus.  Een volle witte lijn tussen beide keerlussen voorkomt linksafbewegingen in de toekomst.

Share
Verkeerslussen