1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Top
pic-mobiliteit-big-05

Mobiliteitstudie

Mobiliteitstudie

Naar aanleiding van het Ninouter Winkelpark, de bijhorende verkeersafwikkeling en de huidige verkeerssituatie op de Brakelsesteenweg, werd door Arcadis een Mobiliteitseffectenrapport opgemaakt.

Share