1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Top

Over ons

Wie is Mitiska Reim?

Mitiska REIM is een Vlaamse investeringsmaatschappij actief in de vastgoedsector en meer bepaald in het segment van het winkelvastgoed.

Mitiska lag mee aan de wieg van winkelketens als Brantano, Heytens en Vande Borre en gebruikt deze ervaringen om winkelketens te ondersteunen in hun ontwikkeling.  Mitiska REIM investeert in bestaand winkelvastgoed en ontwikkelt ook nieuwe projecten.

logo-mitiska

Interview met Jan Du Bois, directeur bij Mitiska REIM:

Ninouter lost aantal verkeersproblemen Brakelsesteenweg op

Jan, Ninouter stuit plots op protest binnen het huidige stadsbestuur. Een verrassing?

Jan Du Bois: “Eigenlijk wel. Vooral omdat het stadsbestuur in 2006 zelf de eerste aanzet heeft gegeven voor het project en tot 2014 steeds op een constructieve manier meewerkte. Meerderheidspartijen sp.a en Groen kanten zich nu tegen de uitvoering van Ninouter, maar ik heb de indruk dat ze een verkeerde inschatting maken. Het lijkt alsof de verkiezingscampagne in Ninove al begonnen is, terwijl de verkiezingen pas in 2018 plaatsvinden.”

Klopt het dan niet dat de Brakelsesteenweg zal vastlopen, zoals zij redeneren?

“Helemaal niet! Als eigenaar van het retailpark hebben wij alle belang bij vlot verkeer op de N8. Anders zouden de winkels niet draaien en blijven. Deze hele discussie rond mobiliteit lijkt sterk op een storm in een glas water. Alle tegenargumenten zijn immers al lang aan bod gekomen in de goedkeuringsprocedure en weerlegd door specialisten.”

De tegenargumenten snijden dus geen hout?

“Inderdaad. Verkeersspecialisten zijn ervan overtuigd dat de veiligheid op de steenweg net zal verbeteren, ondanks het extra verkeer van het retailpark. Computersimulaties en mobiliteitsstudies, die nochtans van het slechtste scenario uitgaan, bewijzen dit. In de praktijk komen er maar 3 nieuwe winkels bij en een deel van het winkelpubliek zal bestaan uit passanten die vandaag ook al op de Brakelsesteenweg rijden.”

pic-perso-jan

Een verhaal dat startte in 2006 ...

Bekijk hier alle stappen die reeds genomen werden

 1. tijdlijn-01

  Initiatief kleinhandelszone

  september 2006

  Stad Ninove neemt initiatief voor nieuwe kleinhandelszone met opmaak van ‘Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Detailhandel Brakelsesteenweg’.
 2. tijdlijn-12

  Inkleuring kleinhandelszone

  mei 2007

  Op vraag van Vlaams gewest neemt provincie de inkleuring van de nieuwe kleinhandelszone over van de stad Ninove.
 3. tijdlijn-03

  Schriftelijk akkoord

  april 2009

  Openbaar onderzoek over het plan-MER bij het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan – schepencollege Ninove geeft schriftelijk akkoord voor de nieuwe kleinhandelszone met netto-winkeloppervlakte van 8.000 m².
 4. tijdlijn-04

  Openbaar onderzoek

  mei 2011

  Openbaar onderzoek over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
 5. tijdlijn-05

  Goedkeuring Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

  juni 2012

  Goedkeuring Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de provincieraad en Vlaamse regering.
 6. tijdlijn-06

  Verbeterde mobiliteitsoplossing

  Oktober 2014

  Verbeterde mobiliteitsoplossing met twee keerlussen goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie.
 7. tijdlijn-02

  Bevestiging beslissing

  Februari 2015

  Bevestiging van de beslissing van de regionale mobiliteitscommissie door Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts.
 8. tijdlijn-08

  Goedkeuring project-MER

  Juli 2015

  Goedkeuring project-MER door Vlaamse overheid.
 9. tijdlijn-09

  Positief advies

  April 2016

  Positief advies Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.
 10. tijdlijn-10

  Vergunning afgeleverd

  Juli 2016

  Socio-economische vergunning afgeleverd door het Interministerieel Comité voor de Distributie.

Wat is er al gerealiseerd?

Milieueffectenrapport op plan- én projectniveau goedgekeurd

Mobiliteitsstudie en ontsluitingsconcept goedgekeurd

Akkoord Agentschap Wegen en Verkeer

Akkoord Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Akkoord provincie Oost-Vlaanderen

Socio-economische vergunning afgeleverd

Volgende stappen:

Bouwvergunning heraanleg N8

Bouwvergunning retailpark