1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Top

Het project in 7 vragen

Vraag en antwoord

Wat houdt het project Ninouter precies in?

Het Winkelpark Ninouter is een nieuw retailpark met 7 handelszaken en een voorliggende parking.  Het agentschap Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om de N8 veiliger te maken.

Twee nieuwe keerlussen zullen de doorstroming en verkeersveiligheid op de steenweg verbeteren samen met de aanleg van een nieuwe riolering.

Zullen de winkels in het centrum lijden onder de komst van Ninouter?

Nee! Er komen maar 3 nieuwe winkels op Ninouter, die vanwege hun grote oppervlakte niet in het centrum van de stad terecht kunnen. De overige 4 handelszaken verhuizen van een andere locatie in Ninove of openen een tweede vestiging.

Daarnaast heeft de eigenaar van het retailpark al een overeenkomst gesloten met de handelaars van Ninove om te garanderen dat ze elkaar zullen aanvullen. Op die manier zal Ninouter Ninove versterken als winkelstad. De Ninovieter zal hierdoor een grotere winkelkeuze krijgen.

Klopt het dat het verkeer op de N8 zal komen vast te zitten?

Integendeel. Verschillende verkeersstudies en experten hebben zich over de situatie gebogen. Samen zijn ze tot een oplossing gekomen die de veiligheid op de Brakelsesteenweg verhoogt en die files net helpt vermijden. De huidige linksafbewegingen, die lange wachtrijen en gevaarlijke manoeuvres in de hand werken, worden in de toekomst vermeden.

Is er rekening gehouden met voetgangers en fietsers in de plannen?

Absoluut. Binnen de plannen zijn voldoende maatregelen voorzien die de veiligheid voor voetgangers en fietsers verzekeren. Zo worden er veilige oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden aangelegd.

Klopt het dat alle betrokken verkeersspecialisten zich positief hebben uitgesproken over de mobiliteitsstudie, de computersimulatie en de geplande wegenwerken?

Inderdaad, dat klopt. Alle studies wijzen immers uit dat de heraanleg van de N8 de situatie op de Brakelsesteenweg aanzienlijk zal verbeteren zowel op het vlak van veiligheid als op het vlak van doorstroming van het verkeer.

Dankzij de nieuwe verkeersoplossing met 2 lussen heeft het verkeer op de Brakelsesteenweg voorrang op dat van het winkelpark. Dit is een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke oplossing met 2 rotondes.

Hoeveel kost dit project en wie zal dit financieren?

De heraanleg van de Brakelsesteenweg en de riolering zal de stad Ninove 0 euro kosten. En meer nog: de stad zal €72.000 extra belastingsinkomsten ontvangen via de onroerende voorheffing op het project. Bovendien creëert het project 40 nieuwe jobs.

Hoe ver staat het project?

Het verhaal startte in 2006: de stad Ninove nam toen het initiatief voor een nieuwe kleinhandelszone. Ondertussen zijn het milieueffectenrapport, de mobiliteitsstudie en het ontsluitingsconcept goedgekeurd en is er het akkoord van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook werd de socio-economische vergunning afgeleverd.

De bouwvergunningen voor het retailpark en de heraanleg van de N8 worden dit jaar nog aangevraagd.

pic-vragen-01

Wist je dat...

... de geplande heraanleg van de N8, die de doorstroming en de verkeersveiligheid op de steenweg moet verbeteren, samen met de aanleg van een nieuwe riolering de stad Ninove 0 euro zullen kosten?

... dankzij de nieuwe verkeersoplossing met 2 lussen het verkeer op de Brakelsesteenweg voorrang heeft op dat van het winkelcomplex? Dit is een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke oplossing met 2 rotondes.

... het stadsbestuur van Ninove zich al 3 keer positief heeft uitgesproken over het project?

... er een overeenkomst werd afgesloten met de handelsvereniging van de binnenstad om samen Ninove Winkelstad te promoten?

... de stad Ninove dankzij Ninouter zal kunnen rekenen op 72.000 euro extra belastingsinkomsten per jaar via de onroerende voorheffing op het project?

... alle betrokken verkeersspecialisten zich unaniem positief hebben uitgesproken over de mobiliteitsstudie, de computersimulatie en de geplande wegenwerken?

... er 40 nieuwe jobs gecreëerd worden?

Getuigenissen

Wat vinden de buurtbewoners en handelaars van het project?

“Het nieuwe retailpark zal Ninove versterken als winkelstad. In de convenant die werd afgesloten, is trouwens een budget en engagement voorzien vanuit Mitiska Reim om gezamenlijke acties met de lokale handelaarsverenigingen op te zetten.”

Pascal Carael

zaakvoerder Opel Garage en voorzitter vzw Handelswijk Rechteroever
pic-perso-pascal

“Telkens ik auto’s de Brakelsesteenweg zie kruisen, houd ik mijn hart vast. De geplande verbeteringswerken zullen die gevaarlijke manoeuvres in de toekomst onmogelijk maken. Daarvoor rijd ik met plezier een paar 100 meter om.”

Etienne Van Der Steen

Inwoner Outer
pic-perso-etienne

“Ik ben er gerust in dat Ninouter geen verkeersproblemen zal veroorzaken. Ten eerste wordt dit bevestigd door experten. En ten tweede zouden winkels anders niet investeren in het project. Vandaag staan er trouwens wél files op de Brakelsesteenweg doordat linkafslaande voertuigen achterliggers ophouden.”

Geert Van den Bossche

eigenaar Ford garage Brakelsesteenweg
pic-perso-geert

“Ninouter zal zorgen voor meer dan 50 nieuwe arbeidsplaatsen. Dat kunnen we in Ninove toch niet zomaar laten liggen.”

Leen Vincx

directeur rusthuis in Alsemberg en inwoner van Outer
pic-perso-leen