1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

184 Main Collins Street | West victoria 8007

Follow us On Instagram

Top

NINOUTER WINKELPARK

Heraanleg van de N8 waardoor de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren

Aanleg van een nieuwe riolering

Nieuw winkelpark met 7 handelszaken (meer dan 1000m²)

Getuigenissen

De uitgewerkte mobiliteitsoplossing krijgt terecht de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer en de andere betrokken overheidsinstanties. Het plan biedt niet alleen een oplossing voor de ontsluiting van het retailpark, maar werkt ook een aantal bestaande pijnpunten weg op dit deel van de Brakelsesteenweg. De huidige linksafbewegingen veroorzaken namelijk vervelende wachtrijen en leiden tot gevaarlijke manoeuvres. Het alternatief met de verkeerslussen wordt dan ook door alle specialisten unaniem positief beoordeeld.

icon-perso-valere
Valère Ceyssens
verkeersspecialist Arcadis

Telkens ik auto’s de Brakelsesteenweg zie kruisen, hou ik mijn hart vast. De geplande verbeteringswerken zullen die gevaarlijke manoeuvres in de toekomst onmogelijk maken. Daarvoor rij ik met plezier een paar 100 meter om.

icon-perso-etienne
Etienne Van Der Steen
inwoner Outer

Ik ben er gerust in dat Ninouter geen verkeersproblemen zal veroorzaken. Ten eerste wordt dit bevestigd door experten. En ten tweede zouden winkels anders niet investeren in het project. Vandaag staan er trouwens wél files op de Brakelsesteenweg doordat linkafslaande voertuigen achterliggers ophouden.

icon-perso-geert
Geert Van den Bossche
Eigenaar Ford garage Brakelsesteenweg

Het nieuwe retailpark zal Ninove versterken als winkelstad. In de convenant die werd afgesloten, is trouwens een budget en engagement voorzien vanuit Mitiska Reim om gezamenlijke acties met de lokale handelaarsverenigingen op te zetten.

icon-perso-pascal
Pascal Carael
zaakvoerder Opel Garage en voorzitter vzw Handelswijk Rechteroever

De provincie heeft deze winkelzone in het leven geroepen op vraag van het stadsbestuur. Kwestie van zoekende winkels een plaats te kunnen bieden op een geordende manier en met een gemeenschappelijke parking en in- en uitrit. Zo wordt vermeden dat deze zaken zich op termijn individueel zouden gaan vestigen in een woonwijk zonder aangepaste ontsluiting. Als we dit in Ninove correct aanpakken, zal het versterkend werken voor de hele Ninoofse handel. De concurrentie met de omliggende regio is immers groot.

icon-perso-bart
Bart Meganck
architectenbureau OSK-AR

Wij waren al jaren op zoek naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuwe winkel. Onze vestiging op Ninouter zal openen volgens ons nieuwste concept. Op vlak van mobiliteit, en op basis van onze ruime ervaring, zijn wij gerust in de uitgewerkte ontsluitingsoplossing. We hebben er alle belang bij dat het verkeer vlot verloopt en onze klanten de winkel veilig kunnen bereiken.

icon-perso
Dirk Heylen
expansiedirecteur Lidl

In onze winkel in Aalst zien we nogal wat klanten uit Ninove. Met een nieuwe winkel langs de Brakelsesteenweg bereiken we niet alleen groot-Ninove, maar ook het hinterland, zoals Geraardsbergen en Brakel. Een belangrijk deel van ons cliënteel zal namelijk bestaan uit passanten.

icon-perso
Mia Van Weddingen
afgevaardigd bestuurder AVA

De convenant die we met de ontwikkelaar van Ninouter afsloten, garandeert ons dat het nieuwe winkelpark complementair zal zijn met de binnenstad. Zo mag er slechts een beperkt aanbod kleding en schoenen komen, geen horeca en moeten winkels minstens 1.000 m² groot zijn. Ook zal er geen handel verhuizen vanuit het centrum.

icon-perso-peter
Peter Geeroms
zaakvoerder kledingwinkel Club 10 & voorzitter vzw Verenigde Handelaars Ninove

Een winkel van AVA en AS Adventure in Ninove zou super zijn! Nu rij ik hiervoor steeds naar Aalst.

icon-perso-isabelle
Isabelle Samain
Inwoner Ninove

Een verhaal dat startte in 2006 ...

Bekijk hier alle stappen die reeds genomen werden

 1. tijdlijn-01

  Initiatief kleinhandelszone

  september 2006

  Stad Ninove neemt initiatief voor nieuwe kleinhandelszone met opmaak van ‘Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Detailhandel Brakelsesteenweg’.
 2. tijdlijn-11

  Inkleuring kleinhandelszone

  mei 2007

  Op vraag van Vlaams gewest neemt provincie de inkleuring van de nieuwe kleinhandelszone over van de stad Ninove.
 3. tijdlijn-03

  Schriftelijk akkoord

  april 2009

  Openbaar onderzoek over het plan-MER bij het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan – schepencollege Ninove geeft schriftelijk akkoord voor de nieuwe kleinhandelszone met netto-winkeloppervlakte van 8.000 m².
 4. tijdlijn-04

  Openbaar onderzoek

  mei 2011

  Openbaar onderzoek over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
 5. tijdlijn-05

  Goedkeuring Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

  juni 2012

  Goedkeuring Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de provincieraad en Vlaamse regering.
 6. tijdlijn-06

  Verbeterde mobiliteitsoplossing

  Oktober 2014

  Verbeterde mobiliteitsoplossing met twee keerlussen goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie.
 7. tijdlijn-02

  Bevestiging beslissing

  Februari 2015

  Bevestiging van de beslissing van de regionale mobiliteitscommissie door Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts.
 8. tijdlijn-08

  Goedkeuring project-MER

  Juli 2015

  Goedkeuring project-MER door Vlaamse overheid.
 9. tijdlijn-09

  Positief advies

  April 2016

  Positief advies Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.
 10. tijdlijn-10

  Vergunning afgeleverd

  Juli 2016

  Socio-economische vergunning afgeleverd door het Interministerieel Comité voor de Distributie.

Wat is er al gerealiseerd?

Milieueffectenrapport op plan- én projectniveau goedgekeurd

Mobiliteitsstudie en ontsluitingsconcept goedgekeurd

Akkoord Agentschap Wegen en Verkeer

Akkoord Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Akkoord provincie Oost-Vlaanderen

Socio-economische vergunning afgeleverd

Volgende stappen:

Bouwvergunning heraanleg N8

Bouwvergunning retailpark